Οδηγός του DVD Flick

Αυτός ο σύντομος οδηγός περιγράφει πώς να εκτελέσετε μερικές συνηθισμένες εργασίες στο DVD Flick. Η τελευταία ενημέρωση του οδηγού βασίστηκε στην έκδοση 1.3.0.0 του DVD Flick.

Δημιουργώντας ένα απλό DVD

Βήμα 1: Προσθέστε τους τίτλους σας

Κάντε κλικ στο κουμπί Add title και επιλέξτε ένα ή περισσότερα αρχεία video που θέλετε να προσθέσετε

Title properties window

Βήμα 2: Επεξεργαστείτε τους τίτλους σας

Μπορείτε να επεξεργαστείτε κάθε τίτλο κάνοντας διπλό κλικ επάνω του ή κάνοντας σε αυτόν κλικ μία φορά και πατώντας το κουμπί Edit title. Εδώ μπορείτε να ορίσετε τον αριθμό κεφαλαίων που θα έχει ο τίτλος, εισάγοντας είτε έναν αριθμό είτε ένα χρονικό διάστημα για το κάθε κεφάλαιο. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε αρχεία υποτίτλων, διαφορετικά ηχητικά tracks και να προσθέσετε επίσης μία επιπλέον πηγή video στον τίτλο.

Βήμα 3: Παραμετροποιείστε το πρότζεκτ σας

Κάντε κλικ στο κουμπί Project settings στο επάνω μέρος για να ανοίξετε τις ρυθμίσεις του πρότζεκτ.

Project settings window

Τα μόνα που πρέπει πραγματικά να ρυθμίσετε εδώ είναι στην καρτέλα General το Target size και στην καρτέλα Video το Target format και το Encoding profile

Στο Target Size, επιλέγετε το μέγεθος του δίσκου στον οποίον θα εγγράψετε το πρότζεκτ σας. Συνήθως η εξ ορισμού επιλογή DVD-5 (4.3 Gb) θα είναι εντάξει, όμως αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα δίσκο διπλής στρώσης ή κάποιο άλλο συνηθισμένο format, μπορείτε επίσης να το επιλέξετε.

Στο Target Format, πρέπει να επιλέξετε ποιο format χρησιμοποιείται στην επιτραπέζια συσκευή DVD στην οποία θα αναπαράγετε το DVD. Για τις περισσότερες χώρες σε Ευρώπη, Ασία, Αφρική και Ωκεανία, αυτό θα πρέπει να είναι το PAL, για τις περισσότερες χώρες της Αμερικής το NTSC. Ορισμένες συσκευές DVD υποστηρίζουν και τα δύο formats, σε τέτοια περίπτωση θα πρέπει να επιλέξετε Mixed format. Όταν χρησιμοποιείτε Mixed format, κάθε ξεχωριστός τίτλος θα προσδιοριστεί είτε ως PAL είτε ως NTSC, και θα κωδικοποιηθεί ως τέτοιος.

Στο Encoding Profile, πρέπει να κάνετε ένα συμβιβασμό μεταξύ του χρόνου που θα απαιτηθεί για την κωδικοποίηση του DVD και της ποιότητας. Γενικά, η επιλογή Fast προσφέρει ικανοποιητική ποιότητα εικόνας, με τη διαφορά μεταξύ Normal και Best να είναι σχεδόν δυσδιάκριτη. Αν όμως πρόκειται να δημιουργήσετε ένα DVD που προσεγγίζει ή ξεπερνά τις 3 ώρες σε διάρκεια, δεν συνιστάται να επιλέξετε Fast αλλά Normal ή Best, ειδάλλως η ποιότητα εικόνας θα υποφέρει.

Βήμα 4: Επιλέξτε κατάλογο προορισμού

Στο κάτω μέρος της οθόνης μπορείτε να επιλέξετε σε ποιο σημείο θα τοποθετήσει το DVD Flick τα κωδικοποιημένα αρχεία DVD, όπως επίσης και το αρχείο καταγραφής συμβάντων της διαδικασίας κωδικοποίησης. Είναι σημαντικό να επιλέξετε κατάλογο σε έναν γρήγορο σκληρό δίσκο, με επαρκή ελεύθερο χώρο διαθέσιμο. Το ποσό ελεύθερου χώρου που απαιτείται καταδεικνύεται στο κάτω δεξιό τμήμα του κυρίως παραθύρου του DVD Flick. Μην ορίσετε τη διαδρομή του οδηγού DVD σας, το DVD Flick θα πρέπει πρώτα να αποθηκεύσει τα κωδικοποιημένα δεδομένα σε ένα σκληρό δίσκο πριν μπορέσει να τα εγγράψει σε ένα δίσκο DVD.

Βήμα 5: Εγγραφή

Το DVD Flick μπορεί να εγγράψει το κωδικοποιημένο πρότζεκτ σας απευθείας σε ένα δίσκο DVD εάν ολοκληρώσει επιτυχώς τη διαδικασία.

Burning settings window

Για να το επιτρέψετε, ενεργοποιήστε την επιλογή Burn project to disc στην οθόνη Project Settings, καρτέλα Burning. Στο Disc label μπορείτε να πληκτρολογήσετε την ετικέτα του δίσκου όπως θα φαίνεται στον υπολογιστή σας, δεν χρησιμοποιείται όμως στις συσκευές DVD. Βεβαιωθείτε ότι επιλέξατε το σωστό οδηγό για εγγραφή και ότι τοποθετήσατε σε αυτόν έναν άδειο δίσκο, πριν να ξεκινήσετε την κωδικοποίηση.

Αν θα προτιμούσατε να λάβετε απλά μία εικόνα ISO του DVD για να την εγγράψετε όποτε το επιθυμείτε, ενεργοποιήστε μόνο την επιλογή Create ISO image και πληκτρολογήστε την ετικέτα δίσκου.

Βήμα : Κωδικοποίηση

Όταν τελειώσετε με τη δημιουργία του πρότζεκτ σας, βεβαιωθείτε πρώτα ότι το σώσατε. Μετά πατήστε το κουμπί Create DVD button και η διαδικασία κωδικοποίησης θα αρχίσει, υπό την προϋπόθεση ότι έχετε αρκετό ελεύθερο χώρο στο δίσκο. Η διάρκεια της κωδικοποίησης εξαρτάται κατά πολύ από την ταχύτητα της CPU σας και το σκληρό δίσκο στον οποίον βρίσκεται ο κατάλογος προορισμού του πρότζεκτ. Είναι καλύτερα να αφήσετε το PC σας να κάνει αυτήν τη δουλειά κατά τη διάρκεια της νύχτας ή ενός πολύ μεγάλου διαλείμματος για καφέ.

Προσθήκη υποτίτλων

Για να προσθέσετε υποτίτλους σε έναν τίτλο, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να επεξεργαστείτε τον τίτλο, να μεταβείτε στην καρτέλα Subtitles και να χρησιμοποιήσετε το κουμπί Add για να προσθέσετε ένα αρχείο υποτίτλων στον τίτλο. Μπορείτε να τους αναδιατάξετε χρησιμοποιώντας τα κουμπιά με τα βέλη.

Subtitle properties window

Για να επεξεργαστείτε τη γλώσσα, τη γραμματοσειρά, το μέγεθος γραμματοσειράς και τη θέση ενός υποτίτλου, επιλέξτε τον και πατήστε το κουμπί Edit. Στο παράθυρο που θα ανοίξει μπορείτε να αλλάξετε διάφορες ιδιότητες του υποτίτλου. Όταν κάνετε κλικ στη μικρή προεπισκόπηση, θα δείτε μία μεγαλύτερη εκτίμηση του πώς θα δείχνει ο υπότιτλος.

Η ρύθμιση Language είναι απλά η γλώσσα του εν λόγω υποτίτλου. Η επιλογή Character set χρησιμοποιείται για να δείξει με ποιον τρόπο το αρχείο υποτίτλων θα κωδικοποιηθεί, ώστε να σχεδιαστούν οι σωστοί χαρακτήρες. Για παράδειγμα, αν προσθέσατε Κινέζικους υποτίτλους, ίσως να πρέπει να ορίσετε το Character set σε Chinese BIG5 ή GB2312.

Το κουμπί Auto-fit θα ρυθμίσει το μέγεθος γραμματοσειράς των υποτίτλων ώστε όλοι οι υπότιτλοι να χωρούν στην οθόνη. Η επιλογή Display by default θα εξασφαλίσει ότι ο τρέχων υπότιτλος θα απεικονίζεται αυτόματα όταν αναπαράγεται ο τίτλος που τον περιέχει. Αν αυτό έχει ορισθεί και για άλλους υποτίτλους, τότε μόνο ο πρώτος υπότιτλος στη λίστα θα απεικονίζεται όταν ξεκινάει ο τίτλος.

Προσθήκη ηχητικών tracks

Ένα καλό παράδειγμα του πότε θα θέλαμε να προσθέσουμε ένα επιπλέον ηχητικό track θα ήταν η προσθήκη ενός δεύτερου track σχολιασμού ή μουσικής.

Audio track list

Αφού επιλέξετε τον τίτλο, επεξεργαστείτε τον και μεταβείτε στην καρτέλα Audio tracks. Εκεί μπορείτε να πατήσετε το κουμπί Add και μετά να επιλέξετε το αρχείο ήχου ή ένα άλλο αρχείο video από το οποίο θα επιλέξετε το ηχητικό track. Αν επιλέξατε αρχείο video ή αρχείο με περισσότερα από ένα ηχητικά tracks, θα ερωτηθείτε ποιο από όλα θέλετε να προσθέσετε.

Προσθήκη μενού

Αν έχετε πολλούς τίτλους στο DVD Flick πρότζεκτ σας, ίσως θα θέλατε να προσθέσετε στο DVD σας ένα μενού, ώστε να επιλέγετε τον τίτλο που θα αναπαραχθεί από μία λίστα με ονόματα και μικρογραφίες.

Menu settings window

Για να προσθέσετε ένα μενού, πηγαίνετε στο κουμπί Menu settings. Εδώ μπορείτε να επιλέξετε ένα πρότυπο που θα καθορίζει την εμφάνιση του μενού, όπως επίσης και να το δείτε σε δράση κάνοντας κλικ στο κουμπί Preview. Για να βγείτε από την προεπισκόπηση μενού, είτε πατήστε ESC είτε κάνετε δεξί κλικ στο παράθυρο προεπισκόπησης. Αφού επιλέξετε πρότυπο, βεβαιωθείτε ότι ενεργοποιήσατε την επιλογή Enable menu, ώστε το μενού να συμπεριληφθεί στο δίσκο σας.

Μπορείτε επίσης να δείτε σελίδες μενού που σας επιτρέπουν να επιλέξετε ένα ηχητικό track ή υπότιτλο από τον τρέχοντα αναπαραγόμενο τίτλο. Για να έχετε πρόσβαση σε αυτό το μενού ενώ ένας τίτλος αναπαράγεται, οι περισσότερες συσκευές DVD έχουν ένα κουμπί Audio ή Subtitle στα τηλεχειριστήριά τους.

Το περιεχόμενο και η μορφοποίηση αυτού του οδηγού δημιουργήθηκαν από τον Dennis Meuwissen και διατίθενται υπό την άδεια Creative Commons License
Μετάφραση στα Ελληνικά: Αλέξανδρος Γιδαράκος